Essay on the EU’s global role (in Swedish)

Vilket EU vill vi ha? Det är titeln på en ny forskningsantologi som nyligen släppts av forskningsinstitutet Ratio. Jag har bidragit med en essä om vilka möjligheter och vägval Europa står inför som en utrikespolitisk aktör: Hur ska man bäst spela på sina styrkor? Hur kan man enas om intressen och värderingar? Vilken roll spelar samarbetet med USA? Och vad betyder detta för t.ex. förmågan att påverka utvecklingen i Ukraina?

Hela mitt kapitel finns att läsa här: Kap 4 Vilket EU vill vi ha

En debattartikel baserat på kapitlet publicerades i Dagens Industri den 10 Mars

Mer info om boken och möjlighet att beställa finns här