Discussing the European Council and EU top jobs

Varför har medlemsländerna så svårt att enas om kandidater och vad säger det om EUs utveckling? Och vad har Sverige för chanser i det stora spelet om portföljer?