Essay on the EU’s global role (in Swedish)

Vilket EU vill vi ha? Det är titeln på en ny forskningsantologi som nyligen släppts av forskningsinstitutet Ratio. Jag har bidragit med en essä om vilka möjligheter och vägval Europa står inför som en utrikespolitisk aktör: Hur ska man bäst spela på sina styrkor? Hur kan man enas om intressen och värderingar? Vilken roll spelar samarbetet med USA? Och vad betyder detta för t.ex. förmågan att påverka utvecklingen i Ukraina?

Hela mitt kapitel finns att läsa här: Kap 4 Vilket EU vill vi ha

En debattartikel baserat på kapitlet publicerades i Dagens Industri den 10 Mars

Mer info om boken och möjlighet att beställa finns här

 

New book on the future of intelligence

On 23 March an edited volume is released on Routledge with the titleThe Future of Intelligence – Challenges in the 21st century.

intel book

In the words of the editors, “the book analyses the different activities that make up the intelligence process, or the ‘intelligence cycle’, with a focus on changes brought about by external developments in the international arena, such as technology and security threats. Drawing together a range of key thinkers in the field, The Future of Intelligence examines possible scenarios for future developments, including estimations about their plausibility, and the possible consequences for the functioning of intelligence and security services.”

I was happy to contribute a chapter titled European Intelligence Cooperation. My chapter offers general insights into the incentives and disincentives of international intelligence cooperation as well as an analysis of current cooperation structures in Europe and their background and challenges.