New calls for “real” EU intelligence agency

Following the Paris attacks last week, the first call for a “real” EU intelligence agency has now been made. 

This is not a new phenomenon. Indeed, every major terrorist attack or security problem in Europe has provoked similar demands.

A few examples:

As I have argued before, these ambitions are far from easy to realize, partly because the practitioners themselves are often less enthusiastic.  Other measures to improve the intelligence capacity of the EU and its member states would prove more effective.

Samtal om terrorism och risk i Almedalen och på Mötesplats Samhällssäkerhet

Europa befinner sig idag i ett svårt säkerhetspolitiskt läge med turbulens i Nordafrika, terror och krig i Levanten samt rysk aggression och provokation längs dess östra gräns. Detta påverkar inte bara de Europeiska staterna (som ofta är de primära säkerhetspolitiska analysobjekten) utan även människor, civilsamhälle, näringsliv och det mellanstatliga samarbetet. Det sistnämnda kommer att vara mitt fokus under två paneldiskussioner som jag ser fram emot.

Under Almedalsveckan kommer jag att diskutera hur EU kan/bör bemöta internationell terrorism i form av IS och Boko Haram. Vad finns det för verktyg, problem, utmaningar? Vad kan en union som skapades för att ersätta våld som maktverktyg göra mot aktörer som excellerar på just detta? Seminariet är den 2 Juli och mer info kommer inom kort på UI.se.

På Mötesplats Samhällssäkerhet – där den offentliga sektorn och näringslivet möts för breda diskussioner om säkerhet, kriser och risker – kommer jag att medverka i en diskussion om dagens säkerhetspolitiska läge. Vilka hot och risker står vi för och hur skiljer sig bedömningarna – inom Europa och internationellt. Mer info om Mötesplats Samhällssäkerhet finns på http://www.samhallssakerhet.se/.