Samtal om terrorism och risk i Almedalen och på Mötesplats Samhällssäkerhet

Europa befinner sig idag i ett svårt säkerhetspolitiskt läge med turbulens i Nordafrika, terror och krig i Levanten samt rysk aggression och provokation längs dess östra gräns. Detta påverkar inte bara de Europeiska staterna (som ofta är de primära säkerhetspolitiska analysobjekten) utan även människor, civilsamhälle, näringsliv och det mellanstatliga samarbetet. Det sistnämnda kommer att vara mitt fokus under två paneldiskussioner som jag ser fram emot.

Under Almedalsveckan kommer jag att diskutera hur EU kan/bör bemöta internationell terrorism i form av IS och Boko Haram. Vad finns det för verktyg, problem, utmaningar? Vad kan en union som skapades för att ersätta våld som maktverktyg göra mot aktörer som excellerar på just detta? Seminariet är den 2 Juli och mer info kommer inom kort på UI.se.

På Mötesplats Samhällssäkerhet – där den offentliga sektorn och näringslivet möts för breda diskussioner om säkerhet, kriser och risker – kommer jag att medverka i en diskussion om dagens säkerhetspolitiska läge. Vilka hot och risker står vi för och hur skiljer sig bedömningarna – inom Europa och internationellt. Mer info om Mötesplats Samhällssäkerhet finns på http://www.samhallssakerhet.se/.